Anmäl dig

15 februari 09:00-10:00

I det här webinariet kommer Henrik Nerell på McDonald’s dela med sig av tips kring hur de har jobbat långsiktigt med att få ut sitt hållbarhetsarbete i sin kommunikation och på så sätt förändra perceptionen av varumärket över tid. En viktig del av deras insiktsarbete har varit att jobbat tillsammans med SB Insight och deras undersökning Sustainable Brand Index. 

Erik Elvingsson Hedén från SB Insight kommer ge en kort introduktion om undersökningen Sustainable Brand Index och insikter från den. Tex hur förtroendet för hållbarhetskommunikation förändrats under de senaste tre åren. Sen kommer vi få lyssna till vilka de största utmaningarna i restaurangbranschen är kopplade till hållbarhet och kommunikation och hur McDonalds jobbat med de insikterna för att bygga en långsiktig plan för sin kommunikation. 

Henrik kommer även berätta om vilka utmaningar man haft internt med att lyckas med kommunikation kring deras hållbarhetsarbete. Vad har varit viktiga lärdomar kring kunskapsspridning internt, processer och samarbeten med sina partners.  

Anmäl dig

Henrik Nerell
McDonalds

Erik Elvingsson Hedén
SB Insight

Organized by